OTP Kockázati Tőkealap I.

Az OTP Kockázati Tõkealap I. befektetési fókuszában olyan induló, legfeljebb öt éve mûködõ, alapvetõen innovatív társaságok és üzleti lehetõségek állnak, melyek egyediségükkel és újításaikkal versenyelõnyt képesek elérni, ezáltal piacaikon dinamikus nemzetközi növekedésre képesek. Az alap olyan iparágak, tevékenységek és üzleti ötletek iránt érdeklõdik, ahol magas szakmai tudás halmozódik fel, innovatív megoldások, egyedi technológiai vagy kreatív eredmények akár szabadalmi védelem alá is eshetnek, s a cégek fejlesztési eredményeik piacra juttatásához, piacszerzéshez és növekedéshez keresnek tõkeerõs és egyben megfelelõ üzleti tudással és kapcsolatrendszerrel rendelkezõ befektetõpartnert.

Az OTP Kockázati Tõkealap I. 6,8 milliárd jegyzett tõkével került megalapításra és tevékenységét az Új Magyarország Kockázati Tõkeprogram JEREMIE I. program keretében folytatja. Az alap tervezett futamideje 8 év, és a JEREMIE programnak megfelelõen a befektetési idõszak 2013 év végéig tart. A megcélzott társaságokba a JEREMIE program szabályainak megfelelõen egy befektetési döntéssel maximálisan 1,5 millió eurónak megfelelõ forintösszeg fektethet be, s azt legfeljebb további két alkalommal ismételheti meg, miközben egy adott társaságba 150 millió forint alatti befektetéseket nem tesz.

Az alap kizárólag tõkeemeléssel szerez tulajdont a céltársaságokban, a tulajdonszerzés során nem törekszik többségi arány elérésére és az operatív irányítást a tulajdonostársak kompetenciájában kívánja hagyni, csupán egyedi szavazati jogokkal kívánja kisebbségi jogait védeni. A befektetések eredményeként a pénzügyi forrásokon túl az alapkezelõ csapata teljes üzleti kapcsolatrendszerét, piacépítési tapasztalatait is rendelkezésre bocsátja, melynek eredményeként a befektetett tõke a leghatékonyabban szolgálhatja a céltársaság növekedését és sikeres nemzetközi terjeszkedését.

Vissza